Flaggen Fahnen flag, flags banderas, bandera drapeaux nationaux bandiera, bandiere bandeira, bandeiras
Menu

Flaga Bahrajn

Bahrajn Flaga

Bahrajn Flaga

710 km²
677.886
Azja
3:5 (wysokosc x szerokosc)


Znaczenie / origin / opis Bahrajn-Flaga:

Flaga Bahrajnu 17 Lutego 2002 formalnie przyj?te.

Flaga Królestwa Bahrajnu sk?ada si? z bia?ymi pionowymi pasami po lewej i czerwonym paskiem po prawej stronie. Oba p?aty s? oddzielone przez pi?? trójk?tów, które wygl?daj? jak zygzakowata linia.Kolor czerwony wskazuje kharidschitsche przekonania, kolor bia?y. Pokoju z s?siadami Pi?? trójk?tów ostatecznie symbolizuj? pi?ciu filarów islamu.

Flaga Kataru by? pierwotnie identyczny z Bahrajnu. Aby unikn?? nieporozumie?, fakt, ?e by? u?ywany czerwony barwnik, który by? u?ywany do barwienia bandery jest br?zowy odbarwione przez s?o?ce. Dlatego Flaga Kataru jest teraz br?zowy.Mapa Bahrajn
Mapa Bahrajn (Google Maps)
Informacje krajowe Bahrajn