Flaga Prusy (Królestwo Pruskie)

Flaga Prusy (Królestwo Pruskie), Flaga Prusy (Królestwo Pruskie)
Współczynnik kształtu:
3:5
Kraj:
Niemcy
Kapitał:
Berlin
Rozmiar:
357.020 km²
Ludność:
82.424.609
Kontynent:
Europa
Języki:
Niemiecki
Waluta:
Euro (EUR)
Flaga przyjęta w dniu:
31.12.1891
Mile widziana jest grafika flagi, którą można wykorzystać. Proszę jednak o podanie linku do www.flagi-i-hymny.pl jako źródła.

Wiedza podstawowa

Na fladze Prus widniał czarny orzeł na białym tle, który pojawił się również na herbie Prus. Jego barwy były jednym z początków dla czarno-biało-czerwonej flagi Cesarstwa Niemieckiego. (Źródło: Qikipedia)

O kolorach czarnym i białym śpiewa się również w piosence Prusaków:
Jestem Prusakiem, czy znasz moje barwy?
Flaga unosi się przede mną biało-czarna;
Zawolność zginęli moi ojcowie,
*To,zaznacz, moje barwy wskazują. *

Kolory czarny i biały jako barwy narodowe Prus oraz czarny orzeł jako zwierzę heraldyczne sięgają czasów Zakonu Krzyżackiego w XIII wieku. Rycerze zakonu nosili białą tarczę z czarnym krzyżem. Ważny Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Hermann von Salza, otrzymał czarnego orła cesarskiego jako znak łaski od cesarza Fryderyka II z okazji mianowania go księciem cesarstwa w Złotej Bulli w Rimini i nosił go w białej tarczy. Miał on stać się następnie herbem Prus z orłem. Dynastia Hohenzollernów, która wyłoniła się w XVII wieku jako władcy marki brandenburskiej i księstwa pruskiego i pod której rządami oba państwa zrosły się w jednolite państwo pruskie, już w czasach średniowiecza miała jako swój herb rodowy również tarczę "zdobioną bielą i czernią".

W II pokoju cierniowym z 1466 r. Kazimierz IV oddał w lenno Zakonowi Krzyżackiemu tereny na wschód od Wisły. Pozostała część Prus była rządzona przez króla polskiego w unii z Estami i nazywana Prusami Królewskimi. Flaga Prus Królewskich przedstawiała czarnego, złotorękiego orła z czerwonym językiem na białym tle. Na szyi orła znajdowała się korona, a dodatkowo orzeł miał opancerzone ramię z mieczem. Ta pruska część Polski istniała do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r.

Albrecht I z Brandenburgii-Ansbach dokonał sekularyzacji zakonu krzyżackiego i założył w 1525 r. księstwo pruskie we wschodniej części dawnego państwa zakonnego. W swojej chorągwi niósł tego samego pruskiego orła z koroną na szyi, co część polska, ale bez ramienia miecza, zamiast tego ze złotym "S" na piersi. W 1657 r. elektor brandenburski z dynastii Hohenzollernów, który już od 1618 r. władał Księstwem Pruskim w unii personalnej, przejął też formalnie zwierzchnictwo od króla polskiego. W ten sposób księstwo zostało wchłonięte do całościowego państwa Brandenburgia-Prusy. Flaga z czarnym orłem powiewała obok flagi Kurbrandenburgii z czerwonym orłem aż do czasu, gdy Prusy stały się królestwem w 1701 roku.

Flaga Brandenburgii Elektorskiej pojawiła się po raz pierwszy na Bałtyku 1 maja 1657 roku i była godłem państwowym Marynarki Wojennej Brandenburgii Elektorskiej, rozbudowanej przez Wielkiego Elektora w latach 80-tych XVI wieku i operującej z portu Pillau w Prusach Wschodnich, z której w 1701 roku wyłoniła się Marynarka Wojenna Prus Królewskich.
Źródło: Wikipedia

Znaczenie

Flaga Królestwa Pruskiego pochodzi z królewskiej koronacji Fryderyka III Brandenburskiego w 1701 roku, kiedy to "Księstwo Pruskie" stało się "Królestwem Pruskim". Na fladze królestwa orzeł pruski nosił teraz insygnia królewskie zamiast książęcych. Stała się ona flagą całego państwa brandenbursko-pruskiego, monarchii, która od około połowy XVIII wieku nosiła nazwę "Prusy".

Flaga królestwa była biała z ukoronowanym czarnym orłem pruskim w centrum. Jego pierś zdobiły litery FR, które oznaczały "Fridericus Rex". Do 1750 roku orzeł trzymał w szponach berło i orła. Po nim miecz i inaczej ukształtowane berło. Korona otrzymała krzyż na szczycie. Od 1801 roku berło ponownie się zmieniło, podobnie jak korona, zniknęły też inicjały FR. W 1803 roku orzeł uległ niewielkiej zmianie. W 1892 roku Prusy, będące już wtedy częścią Cesarstwa Niemieckiego, otrzymały swoją ostatnią flagę z czarnymi pasami u góry i u dołu oraz nowym orłem.
Poszczególne prowincje, na które od 1774 roku podzielono Królestwo Pruskie, posiadały własne flagi i herby, które obok pruskich były używane jako godła państwowe. Flaga i herb prowincji Prusy Wschodnie odpowiadały fladze i herbowi całych Prus. W herbie prowincji Prusy Zachodnie żył stary herb "królewskiej części" Prus anektowanych w 1772 roku (orzeł z ramieniem miecza).
Źródło: Wikipedia

Anthem

Kompozytor: August Neithardt Liryk: Bernhard Thiersch
Teksty piosenek:

Piosenka Prusa:

Jestem Prusakiem, czy znasz moje barwy?

Flaga płynie przede mną biało-czarna;
Że za wolność zginęli moi ojcowie,
Że, zauważ to, moje barwy wskazują.
Nigdy nie będę lękliwierozpaczał;
Jak tamci będę się ośmielał
● Bądź dzień pochmurny, bądź słońce jasne:
Jestem Prusakiem, chcę być Prusakiem!

Z miłością i wiernością zbliżam się do tronu,
Z którego łagodnie przemawia do mnie ojciec;
I jak ojciec jest wierny synowi,
Tak ja stoję wiernieprzynim i nie chwieję się.
Mocne są więzy miłości.
Niech żyje moja ojczyzna!
|Wezwanie króla wchodzi do mojego serca:
Jestem Prusakiem, chcę być Prusakiem!

Nie każdy dzień może świecić w promieniach słońca;
Trochę chmur i prysznic przychodzi w odpowiednim momencie.
Dlatego niech nikt nie czyta mi tego w twarz,
Że nie każde moje życzenie kwitnie.
Wielu chętnie by ze mną
handlowało,blisko i daleko;
Ą ich szczęście to pozór, a wolność to pozór:
Jestem Prusakiem, chcę być Prusakiem!

A gdy zła burza wiruje dziko wokół mnie,
Noc płonie w blasku piorunów;
Ale już gorzej ryczała na świecie,
A co nie drgnęło, to pruska odwaga.
Niech skała i dąb się rozsypią,
nie zadrżę;
burzy się, rozbija, błyska tam dziko:
Jestem Prusakiem, chcę być Prusakiem!

Gdzie miłość i wierność ustawiają się wokół króla,
Gdzie książę i lud łączą tak ręce,
Tam prawdziwe szczęście ludu musirozkwitać,
Tam piękna ojczyzna kwitnie i rośnie.
Więc przysięgamy na nowo
królowi miłość i wierność!
|Stanowcze bądź Bund! Tak, nabierz odwagi:
Jesteśmy Prusami, bądźmy Prusami.

Pruska gwiazda będzie świecić jasno daleko i szeroko,
Pruski orzeł będzie szybować w chmurach,
Pruska flaga będzie wieńczyć świeżym laurem,
Pruski miecz wyrwie sobie drogę do zwycięstwa.
A wysoko na tronach Prus
W blasku korony Fryderyka
\NRządź nam królu silny i łagodny,
I niech każda pierś pruska będzie dla niego tarczą! :|

Odkryj coś nowego

Losowe flagi z naszej dużej bazy danych flag. Pozwól, że cię zaskoczymy.