Flaga Wielkie Księstwo Badenii

Najlepszy sprzedawca w naszym flagowym sklepie

Mile widziana jest grafika flagi, którą można wykorzystać. Proszę jednak o podanie linku do www.flagi-i-hymny.pl jako źródła.

Oto co ChatGPT wie o fladze Wielkie Księstwo Badenii

Oto, co sztuczna inteligencja mówi o fladze Wielkie Księstwo Badenii
The historical flag of the Grand Duchy of Baden was used in the 19th century. It was a black-red-gold flag with a black eagle with a red-gold shield on one side and a black cross on the other side. The flag symbolized the unity of the region and was welcomed by the citizens as a sign of patriotism and unity.
Oto, co sztuczna inteligencja wie o historii flagi Wielkie Księstwo Badenii
The Grand Duchy of Baden had its own flag since 1871, which consisted of a white cross on a red background. The white cross symbolized the affiliation to the German Empire, while the color red stood for loyalty to Baden. Since 1950, the flag of the Grand Duchy of Baden was replaced by a new flag representing the Grand Duchy of Baden as part of the modern state of Baden-Württemberg. This flag consists of a black-red-gold stripe containing the coat of arms of the Grand Duchy of Baden.
Oto jak sztuczna inteligencja opisuje flagę Wielkie Księstwo Badenii
The historical flag of the Grand Duchy of Baden is a black-red-gold tricolor band. It consists of three stripes of equal width in the colors black, red and gold. The colors black, red and gold represent a symbolic link to the colors of the German Revolution of 1848.

Odkryj coś nowego

Losowe flagi z naszej dużej bazy danych flag. Pozwól, że cię zaskoczymy.