Flaga Abchazja

Flaga Abchazja, Flaga Abchazja
Współczynnik kształtu:
1:2
Symbol weksylologiczny:
Flaga narodowa na lądzie
Kraj:
Abchazja
Kapitał:
Sochumi
Ludność:
240.705
Kontynent:
Azja
Języki:
Abchaski i rosyjski
Waluta:
RUB lub apsar achajski
Flaga przyjęta w dniu:
22.07.1992

Posłuchaj hymnu

Mile widziana jest grafika flagi, którą można wykorzystać. Proszę jednak o podanie linku do www.flagi-i-hymny.pl jako źródła.

Wiedza podstawowa

Cztery zielone i trzy białe paski ułożone są poziomo. W lewym górnym rogu znajduje się czerwony kanton z białą dłonią, wokół której w półkolu ułożonych jest siedem białych, pięcioramiennych gwiazd. Wszystkie gwiazdy są skierowane w górę.

Symbol ręki na czerwonym tle wzorowany jest na historycznej fladze Sebastopola, obecnej stolicy Sochumi. Otwarta dłoń oznacza teraz naród abchaski. Siedem gwiazdek oznacza siedem regionów kraju: Sadzen, Bzyp, Gumaa, Abzhywa, Samurzaqan, Dal-Tsabal i Pskhuy-Aibga. Siedem jest uważane za świętą liczbę w Abchazji, stąd siedem pasów, przy czym naprzemiennie zielony i biały symbolizują tolerancję między islamem a chrześcijaństwem.

Źródło: Wikipedia

Anthem

Kompozytor: Walera Schkaduwa Liryk: Gennadi Alamija
Teksty piosenek:

| | |
| --- | |
| Abchazja | transliteracja łacińska |
| Шәнеибац, шәнеибац
,Аҧсуа рыҷкәынцәа.
Аҧсны азыҳәанАшьа
казҭәаз
,Аҧсуа рыҷкәынцәа

.АхақәиҭразАшьа казҭәаз
,Аҧсуа рыҷкәынцәа.

О-ҳо-ҳо-о ҳо-РадаО-ҳо-о
ҳо-о-Рада-Ра!
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоупУара
уда Аҧсынра!
Еҵәa-бырлаш
Аҧсынтәла,Улҧха згәаҵақәа
ирҭыҧхо,Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз

.


Жәлар ламысла иҳаракоит.

Рада, Реида, РарираРада,
Рерама, Рерашьа.
Нарҭаа риира-зиироуАфырхацәа
Ран-ГуашьаАҧсынтәыла-иҧшьоч

атәылаЗхы здиныҳәалаз
АнцәаЗқьышықәасала
имҩасхьо гылоупРыжәаҩа еибыҭоит уҧацәа

.Шәнеибац Аҧсныжәлар!
Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-ахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаҧшҲхыуп

иаҳхымшәоҦеҧш лаша ҳзышуп!

Шәнеибац,
Аҧсныжәлар,Игылеит ҳамра
,Иақәым ҭашәара!
Урылагәыргьа
,Анра-аҳшараШьардаамҭа
, Аҧсынра

.

| Šwneibac, šwneibac,
Aṕsuaa ryçkwyncwa.
Aṕsny azyḩa̋anAš
'a kazţwaz,
Aṕsuaa ryçkwyncwa

.


AhaķwiţrazAš
'a kazţwaz,
Aṕsuaa ryçkwyncwa

.O-ḩo-ḩo-o ḩo-o-RadaO-ḩo-o
ḩo-o-Rada-Ra!
Ažwòan mradoup, eċwadoupUara
uda Aṕsynra!
Eċwa-byrlaš Aṕsyntwla,
Ulṕha zgwaċaķwa irţyṕho,
Gei-šˊhei ryṕšźara zaṕšnylaz.
Žwlar lamysla iḩarakoit.

Rada, Reida, RariraRada
, Rerama, Rerašˊa
.

Narţaa riira-ziirouAfyrhacwa
Ran-GuašˊaAṕsyntwyla-iṕšˊoč


atwylaZhy
zdinyḩwalaz
AncwaZķˊyšyķwasala imòashˊo gyloupRyžwaòa
eibyrţoit uṕacwa
.


Šwneibac Aṕsnyža̋lar!
Aiš'cwa, šwneibac!
Nhyċ-aahyċ ḩaicup!
Ḩazšaz ilaṕšḨhyup iaḩhymšwoṔeṕš

laša ḩzyšup!

Šwneibac, Aṕsnyžwlar,
Igyleit ḩamra,
Iaķwym ţašwara!
Urylagwyrg'a,
Anra-aḩšaraŠ
'ardaamţa, Aṕsynra

.

|


Źródło: Wikipedia
Kolory flagi

Rot
HEX
#EE2C3C
RGB
238, 44, 44
CMYK
0, 82, 75, 7
Grün
HEX
#32CD32
RGB
50, 205, 50
CMYK
76, 0, 76, 20
Weiß
HEX
#FFFFFF
RGB
255, 255, 255
CMYK
0, 0, 0, 0
RAL
9010

Oto co ChatGPT wie o fladze Abchazja

Oto, co sztuczna inteligencja mówi o fladze Abchazja
The national flag of Abkhazia is a symbol of the country's independence. It was adopted on February 23, 1992 and is a symbol of the country's unity and its connection with Russia. The flag is a symbol of Abkhazia's support for Russian sovereignty and the unity of the nation.
Oto, co sztuczna inteligencja wie o historii flagi Abchazja
The national flag of Abkhazia was introduced on October 23, 1992 as a symbol of independence and the right to self-determination. It consists of three evenly spaced horizontal stripes in white, green and red. The white stripe symbolizes Abkhazia's commitment to peace and harmony, the green stripe symbolizes hope for a better future, and the red stripe symbolizes the blood that has been shed for independence.
Oto jak sztuczna inteligencja opisuje flagę Abchazja
The national flag of Abkhazia is a white rectangle with a red cross in the center. The cross has four arms of equal size and extends to the four corners of the rectangle. The background of the cross is a green square that occupies the center of the rectangle. At the bottom of the rectangle is a black crescent moon.

Odkryj coś nowego

Losowe flagi z naszej dużej bazy danych flag. Pozwól, że cię zaskoczymy.