Flaga Prusy (Królestwo Pruskie)

Flaga Prusy (Królestwo Pruskie), Flaga Prusy (Królestwo Pruskie)
Współczynnik kształtu:
3:5
Kraj:
Niemcy
Kapitał:
Berlin
Rozmiar:
357.020 km²
Ludność:
82.424.609
Kontynent:
Europa
Języki:
Niemiecki
Waluta:
Euro (EUR)
Flaga przyjęta w dniu:
31.12.1891

Najlepszy sprzedawca w naszym flagowym sklepie

Mile widziana jest grafika flagi, którą można wykorzystać. Proszę jednak o podanie linku do www.flagi-i-hymny.pl jako źródła.

Wiedza podstawowa

Na fladze Prus widniał czarny orzeł na białym tle, który pojawił się również na herbie Prus. Jego barwy były jednym z początków dla czarno-biało-czerwonej flagi Cesarstwa Niemieckiego. (Źródło: Qikipedia)

O kolorach czarnym i białym śpiewa się również w piosence Prusaków:
Jestem Prusakiem, czy znasz moje barwy?
Flaga unosi się przede mną biało-czarna;
Zawolność zginęli moi ojcowie,
*To,zaznacz, moje barwy wskazują. *

Kolory czarny i biały jako barwy narodowe Prus oraz czarny orzeł jako zwierzę heraldyczne sięgają czasów Zakonu Krzyżackiego w XIII wieku. Rycerze zakonu nosili białą tarczę z czarnym krzyżem. Ważny Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Hermann von Salza, otrzymał czarnego orła cesarskiego jako znak łaski od cesarza Fryderyka II z okazji mianowania go księciem cesarstwa w Złotej Bulli w Rimini i nosił go w białej tarczy. Miał on stać się następnie herbem Prus z orłem. Dynastia Hohenzollernów, która wyłoniła się w XVII wieku jako władcy marki brandenburskiej i księstwa pruskiego i pod której rządami oba państwa zrosły się w jednolite państwo pruskie, już w czasach średniowiecza miała jako swój herb rodowy również tarczę "zdobioną bielą i czernią".

W II pokoju cierniowym z 1466 r. Kazimierz IV oddał w lenno Zakonowi Krzyżackiemu tereny na wschód od Wisły. Pozostała część Prus była rządzona przez króla polskiego w unii z Estami i nazywana Prusami Królewskimi. Flaga Prus Królewskich przedstawiała czarnego, złotorękiego orła z czerwonym językiem na białym tle. Na szyi orła znajdowała się korona, a dodatkowo orzeł miał opancerzone ramię z mieczem. Ta pruska część Polski istniała do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r.

Albrecht I z Brandenburgii-Ansbach dokonał sekularyzacji zakonu krzyżackiego i założył w 1525 r. księstwo pruskie we wschodniej części dawnego państwa zakonnego. W swojej chorągwi niósł tego samego pruskiego orła z koroną na szyi, co część polska, ale bez ramienia miecza, zamiast tego ze złotym "S" na piersi. W 1657 r. elektor brandenburski z dynastii Hohenzollernów, który już od 1618 r. władał Księstwem Pruskim w unii personalnej, przejął też formalnie zwierzchnictwo od króla polskiego. W ten sposób księstwo zostało wchłonięte do całościowego państwa Brandenburgia-Prusy. Flaga z czarnym orłem powiewała obok flagi Kurbrandenburgii z czerwonym orłem aż do czasu, gdy Prusy stały się królestwem w 1701 roku.

Flaga Brandenburgii Elektorskiej pojawiła się po raz pierwszy na Bałtyku 1 maja 1657 roku i była godłem państwowym Marynarki Wojennej Brandenburgii Elektorskiej, rozbudowanej przez Wielkiego Elektora w latach 80-tych XVI wieku i operującej z portu Pillau w Prusach Wschodnich, z której w 1701 roku wyłoniła się Marynarka Wojenna Prus Królewskich.
Źródło: Wikipedia

Znaczenie

Flaga Królestwa Pruskiego pochodzi z królewskiej koronacji Fryderyka III Brandenburskiego w 1701 roku, kiedy to "Księstwo Pruskie" stało się "Królestwem Pruskim". Na fladze królestwa orzeł pruski nosił teraz insygnia królewskie zamiast książęcych. Stała się ona flagą całego państwa brandenbursko-pruskiego, monarchii, która od około połowy XVIII wieku nosiła nazwę "Prusy".

Flaga królestwa była biała z ukoronowanym czarnym orłem pruskim w centrum. Jego pierś zdobiły litery FR, które oznaczały "Fridericus Rex". Do 1750 roku orzeł trzymał w szponach berło i orła. Po nim miecz i inaczej ukształtowane berło. Korona otrzymała krzyż na szczycie. Od 1801 roku berło ponownie się zmieniło, podobnie jak korona, zniknęły też inicjały FR. W 1803 roku orzeł uległ niewielkiej zmianie. W 1892 roku Prusy, będące już wtedy częścią Cesarstwa Niemieckiego, otrzymały swoją ostatnią flagę z czarnymi pasami u góry i u dołu oraz nowym orłem.
Poszczególne prowincje, na które od 1774 roku podzielono Królestwo Pruskie, posiadały własne flagi i herby, które obok pruskich były używane jako godła państwowe. Flaga i herb prowincji Prusy Wschodnie odpowiadały fladze i herbowi całych Prus. W herbie prowincji Prusy Zachodnie żył stary herb "królewskiej części" Prus anektowanych w 1772 roku (orzeł z ramieniem miecza).
Źródło: Wikipedia

Anthem

Kompozytor: August Neithardt Liryk: Bernhard Thiersch
Teksty piosenek:

Piosenka Prusa:

Jestem Prusakiem, czy znasz moje barwy?

Flaga płynie przede mną biało-czarna;
Że za wolność zginęli moi ojcowie,
Że, zauważ to, moje barwy wskazują.
Nigdy nie będę lękliwierozpaczał;
Jak tamci będę się ośmielał
● Bądź dzień pochmurny, bądź słońce jasne:
Jestem Prusakiem, chcę być Prusakiem!

Z miłością i wiernością zbliżam się do tronu,
Z którego łagodnie przemawia do mnie ojciec;
I jak ojciec jest wierny synowi,
Tak ja stoję wiernieprzynim i nie chwieję się.
Mocne są więzy miłości.
Niech żyje moja ojczyzna!
|Wezwanie króla wchodzi do mojego serca:
Jestem Prusakiem, chcę być Prusakiem!

Nie każdy dzień może świecić w promieniach słońca;
Trochę chmur i prysznic przychodzi w odpowiednim momencie.
Dlatego niech nikt nie czyta mi tego w twarz,
Że nie każde moje życzenie kwitnie.
Wielu chętnie by ze mną
handlowało,blisko i daleko;
Ą ich szczęście to pozór, a wolność to pozór:
Jestem Prusakiem, chcę być Prusakiem!

A gdy zła burza wiruje dziko wokół mnie,
Noc płonie w blasku piorunów;
Ale już gorzej ryczała na świecie,
A co nie drgnęło, to pruska odwaga.
Niech skała i dąb się rozsypią,
nie zadrżę;
burzy się, rozbija, błyska tam dziko:
Jestem Prusakiem, chcę być Prusakiem!

Gdzie miłość i wierność ustawiają się wokół króla,
Gdzie książę i lud łączą tak ręce,
Tam prawdziwe szczęście ludu musirozkwitać,
Tam piękna ojczyzna kwitnie i rośnie.
Więc przysięgamy na nowo
królowi miłość i wierność!
|Stanowcze bądź Bund! Tak, nabierz odwagi:
Jesteśmy Prusami, bądźmy Prusami.

Pruska gwiazda będzie świecić jasno daleko i szeroko,
Pruski orzeł będzie szybować w chmurach,
Pruska flaga będzie wieńczyć świeżym laurem,
Pruski miecz wyrwie sobie drogę do zwycięstwa.
A wysoko na tronach Prus
W blasku korony Fryderyka
\NRządź nam królu silny i łagodny,
I niech każda pierś pruska będzie dla niego tarczą! :|

Oto co ChatGPT wie o fladze Prusy (Królestwo Pruskie)

Oto, co sztuczna inteligencja mówi o fladze Prusy (Królestwo Pruskie)
The historical flag of the Kingdom of Prussia, also known as the flag of the Order of the Black Eagle, was introduced in 1701 as the official symbol of the kingdom. It consisted of a white field with a black eagle bearing a red shield with a golden shield. The flag was used as a symbol of the state and a symbol of the king's authority. It was a symbol of the Prussian state and was used both at home and abroad.
Oto, co sztuczna inteligencja wie o historii flagi Prusy (Królestwo Pruskie)
The flag of the Kingdom of Prussia was a white and blue square, first introduced in 1701. It was used as the national flag of the Kingdom of Prussia and symbolized the unity of the Prussian state. Over the years, the flag was modified several times, but the white-blue color combination always remained. In the 19th century, the flag of the Kingdom of Prussia finally became the official flag of the German Empire.
Oto jak sztuczna inteligencja opisuje flagę Prusy (Królestwo Pruskie)
The flag of the Kingdom of Prussia consisted of a white square in the center surrounded by black and white stripes. The upper half of the square was black, the lower half was white. In the center of the square was the Prussian coat of arms. The flag was introduced in 1892 and was in use until 1918. It was a symbol of the Prussian state and was used on buildings, ships and in military formations.

Odkryj coś nowego

Losowe flagi z naszej dużej bazy danych flag. Pozwól, że cię zaskoczymy.