Flaga Fryzja (Fryslân)

Flaga Fryzja (Fryslân), Flaga Fryzja (Fryslân)
Współczynnik kształtu:
9:13
Symbol weksylologiczny:
Flaga narodowa na lądzie i na morzu
Kraj:
Holandia
Państwo:
Fryzja (Fryslân)
Kapitał:
Leeuwarden
Flaga przyjęta w dniu:
08.07.1957
Mile widziana jest grafika flagi, którą można wykorzystać. Proszę jednak o podanie linku do www.flagi-i-hymny.pl jako źródła.

Wiedza podstawowa

Oficjalna flaga Fryzji została przyjęta przez Gedeputeerde Staten van Friesland 9 lipca 1957 roku. Flaga składa się z czterech kobaltowo-niebieskich i trzech białych pasów po przekątnej; białe pasy zawierają łącznie siedem czerwonych pomponów.

Flaga jest opisana w dekrecie w następujący sposób:
Flaga z siedmioma ukośnymi pasami o równej szerokości, na przemian kobaltowo-niebieskimi i białymi.
Linia środkowego panelu zaczyna się na górze strony spodni (lub spodenek) i biegnie od rogu do rogu; białe panele są obciążone siedmioma szkarłatnymi pomponami, ułożonymi prostopadle do osi panelu i w stosunku 2:3:2.

Znaczenie

Według XVI-wiecznego uczonego Suffridusa Petrusa siedem czerwonych pompeblędów lub lilii ma nawiązywać do siedmiu morskich krain Fryzji, które były oddzielone trzema ciekami wodnymi. Były to mniej lub bardziej niezależne połacie ziemi wzdłuż wybrzeża od Alkmaar do Wezery, które według tradycji walczyły wspólnie przeciwko Normanom. Jednak prawdopodobnie nigdy nie było dokładnie siedmiu takich jednostek administracyjnych; stąd liczba siedem ma prawdopodobnie znaczenie "wiele".
Motyw strumieni w niebieskim polu (tres aquas candidas in campo cœlestini) bywa też kojarzony ze szwedzkim herbem królewskim duńskiego pisarza Olausa Magnusa.

Oprócz flag stosuje się również proporczyki oparte na tym samym wzorze. Proporczyk składa się z ośmiu niebieskich i siedmiu białych pasów, z pomponem w każdym białym pasie.
Pompon zdobi wiele przedmiotów z Fryzji, takich jak koszulka klubu piłkarskiego Heerenveen czy Blauhúster Dakkapel. Butelka Sonnema's Frisian Grain Gin przyszła w torbie zrobionej z flagi Fryzji.

Kolory flagi

Blau
HEX
#0155A5
RGB
1 ,85 ,165
CMYK
99, 49, 0,35
RAL
5017
Pantone
2145 C
Weiß
HEX
#FFFFFF
RGB
255, 255, 255
CMYK
0, 0, 0, 0
RAL
9010
Pantone
-
Rot
HEX
#EE3E34
RGB
238, 62, 52
CMYK
0, 74, 78, 7
RAL
3024
Pantone
Warmes Rot C

Oto co ChatGPT wie o fladze Fryzja (Fryslân)

Oto, co sztuczna inteligencja mówi o fladze Fryzja (Fryslân)
The flag of Friesland is an official symbol of the state and has been used in the Netherlands since the early 19th century. It is one of the few flags that is also recognized as an official national symbol. The flag is a symbol of Frisian identity and is often used at various events and celebrations. It is an important part of the culture and history of the state.
Oto, co sztuczna inteligencja wie o historii flagi Fryzja (Fryslân)
The flag of Friesland is a very old symbol, used since the 15th century. It consists of a red background with a white cross and a golden crown in the upper left corner. The flag is a symbol of the independence and autonomy of Friesland. It is still used in many parts of the country as a sign of solidarity and cohesion between people.
Oto jak sztuczna inteligencja opisuje flagę Fryzja (Fryslân)
The flag of Friesland (Fryslân) in the country of Netherlands consists of a blue and white stripe pattern displayed on a red and white background. The upper blue stripe is twice as wide as the lower white stripe. The upper part of the flag is blue and the lower part is white. The red background has a white cross in the middle. The flag symbolizes the Dutch province of Friesland and is also called the Friesland flag.

Państwa federalne

Odkryj coś nowego

Losowe flagi z naszej dużej bazy danych flag. Pozwól, że cię zaskoczymy.